Naudojimosi Sąlygos

Sąlygos

Registruodamiesi prie šio tinklalapio, jūs sutinkate laikytis šios svetainės naudojimosi sąlygomis, visų taikomų įstatymų ir reglamentų, ir sutinkate, kad esate atsakingas už visus galiojančius vietinius įstatymus. Jeigu Jūs nesutinkate su bet kuriuo iš šių punktų, jums draudžiama naudotis šia svetaine. Medžiagia, esanti šioje svetainėje yra saugoma pagal autorių teisių ir prekių ženklų įstatymus.

Naudojimasis

Suteikiamas leidimas laikinai atsisiųsti vieną kopiją medžiagos (informacijos ar programinės įrangos) dėl 2freehosting.com interneto svetainės asmeniniam, nekomerciniam naudojimui ir tik peržiūrai. Dėl licencijos išdavimo, o ne nuosavybės teisės perdavimo, ir pagal šią licenciją jūs negalite: pakeisti ar kopijuoti medžiagų;
naudoti medžiagas kokiu nors komerciniu tikslu, arba viešai rodyti (komerciniais ar nekomerciniais tikslais);
bandyti dekompiliuoti ar perdaryti 2freehosting.com svetainės turinį;
pašalinti bet kokią autoriaus teises ar kitus nuosavybės žymėjimus nuo medžiagų, arba perduoti medžiagą kitam asmeniui arba "atvaizduoti/mirror" medžiagų kitame tinklapyje. Ši licencija automatiškai nustoja galioti, jeigu jūs pažeidžiate bet kurį iš išvardintų punktų. Šie apribojimai gali būti pakeisti 2freehosting.com bet kuriuo metu.

Aprašymas

Ši svetainė - 2freehosting.com, svetainėje pataikiama medžiaga yra pateikiama "tokia kaip yra". 2freehosting.com nesuteikia jokių garantijų, išreikštų ar numanomų, ir iš dalies atsisako ir paneigia visas kitas garantijas, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas garantijas ar sąlygas, tinkamumo konkrečiam tikslui, arba intelektinės nuosavybės ar kitų pažeidimų teisių. Be to, 2freehosting.com negarantuoja jokių pareiškimų, susijusių su tikslumo, tikėtinais rezultatais, ar patikimumo medžiagų savo interneto svetainėje ar kitais būdais, susijusių su šiomis medžiagomis arba dėl kokių nors svetainių, susijusių su šia svetaine.

Apribojimas

Jokiu atveju 2freehosting.com arba jos tiekėjai neatsako už bet kokią žalą (įskaitant, be apribojimų, žalos atlyginimas už duomenų praradimą arba pelno, arba dėl verslo sutrikimo), kylančius iš naudojimo ar negalėjimo naudotis medžiagą susijusia su 2freehosting.com interneto svetaine, net jei 2freehosting.com įgaliotas atstovas pranešė žodžiu ar raštu apie tokios žalos galimybę. Kai kurios jurisdikcijos neleidžia numanomų garantijų ar apribojimų atsakomybės dėl pasekminių ar atsitiktinių nuostolių, šie apribojimai gali būti jums netaikomi.

Pataisymai ir Patikslinimai

Medžiaga esanti 2freehosting.com svetainėje neapima techninės, spausdinimo, arba fotografijos klaidų. 2freehosting.com negarantuoja, kad bet kurios medžiagos, savo interneto svetainėje yra tiksli, išsami, ar šviežia. 2freehosting.com gali keisti medžiagą, esančią savo interneto svetainėje bet kuriuo metu be įspėjimo. 2freehosting.com nėra įsipareigojusi pranešti apie pakeitimus.

Nuorodos

2freehosting.com neperžiūri visų svetainių, susijusių su savo interneto svetaine ir nėra atsakinga už bet kurio tokio susijusio tinklapio turiniu. Bet kokio tinklapio įtraukimas nereiškia patvirtinimo 2freehosting.com svetainėje. Tokio susijusios interneto svetainės naudojimas yra pačių vartotojų rizika.

Svetainės Naudojimosi Pakitimai

2freehosting.com gali peržiūrėti šias naudojimo sąlygas savo interneto svetainėje bet kuriuo metu be įspėjimo. Naudodami šią svetainę, jūs sutinkate būti susieti su dabartine naudojimosi taisyklių versiją.